Search English (United States)  ไทย (ไทย)
25 พฤษภาคม 2560 ..:: หน้าแรก ::..   Login
 รายละเอียดบทความ
มชด.1 ร่วม จังหวัดตราด บูรณาการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

25 พ.ย. 57) ที่ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด นาวาเอกก้องเกียรติ ทองอร่าม ผู้บังคับหมวดเรือลาดตะเวนชายแดนที่ 1 (มชด.ที่ 1) พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย แรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัด เจ้าท่าภูมิภาค ตำรวจน้ำ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด หน่วยปราบปรามประมงชายฝั่ง ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมเรือประมง ชื่อเสรีรัตน์ถาพร 9 และแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานโดยผิดกฎหมาย ขณะเดินเรือทำประมงในน่านไทย จึงได้ควบคุมเรือพร้อมไต๋เรือชื่อนายดี สังข์ทอง ชาวกัมพูชา พร้อมลูกเรือชาวกัมพูชารวมทั้งสิ้น 10 คนมาดำเนินการตามกฎหมาย …………

จาก การสอบสวนไต๋เรือทราบว่าเรือลำดังกล่าว ชาวไทยได้ขายต่อให้ชาวกัมพูชาแล้วแต่ยังไม่ได้มีการโอนเรือ ซึ่งมีความผิดในหลายข้อหา คือ กระทำผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ.2482 กระทำผิดตามพระราชบัญญัติเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456 กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 สำหรับ การดำเนินการกวดขันจับกุมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน การแก้ไขปัญหาตามแนวทางของชุดติดตามและตรวจสอบการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ของจังหวัดตราดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม /... ……ส.ปชส.ตราด


เขียนโดย: webmaster
วันที่เขียนบทความ: 1/12/2557
จำนวนครั้งที่ชม: 1665

Return

  
สงวนลิขสิทธ์โดย สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เบอร์ติดต่อ : 038-285001
  Terms Of Use  Privacy Statement
DotNetNuke® is copyright 2002-2560 by DotNetNuke Corporation