Search English (United States)  ไทย (ไทย)
25 เมษายน 2560 ..:: หน้าแรก ::..   Login
 หน่วยงานของ สบจ.สป. Minimize

  
ความพึงพอใจต่อเว็ปไซต์

Submit Survey  View Results
Page 6 of 2First   Previous   1  2  Next   Last   

นายมาโนช โอสถเจริญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง แจ้งว่า ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์จึงร่วมกับกรมการข้าวและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ (มกอช.) รณรงค์ให้โรงสีของสหกรณ์ เข้าโครงการมาตรฐานการผลิต GMP ที่มีการดูแลควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบส่งเข้ามา ไปถึงขบวนการสี การเก็บผลผลิต การจำหน่าย ที่เป็นไปตามมาตรฐานหลัก พร้อมกันนี้ยังต้อง ตรวจสอบคุณภาพข้าวให้ตรงตามสายพันธุ์ ชนิดเกรดมาตรฐานที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวทุกขั้นตอน โดยปัจจุบันมีสหกรณ์ทั้งสิ้น 58 แห่ง 68 โรงสี ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว. ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีปริมาณการผลิตข้าวสูงสุดเป็นอันดับ 1 และเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก จากการสำรวจข้อมูลพบว่าข้าวที่ผลิตในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นของสมาชิกสหกรณ์ และสหกรณ์เป็นผู้รวบรวมข้าวจากสมาชิกส่งขายสู่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่น ในคุณภาพมาตรฐานการผลิต ข้าวสารของสหกรณ์ อีกทั้งเป็นการแก้ปัญหาข้าวปลอมปน ขบวนการผลิตที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานและเพื่อให้ตลาดข้าวสหกรณ์เป็นที่ยอมรับ ในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน ส.ปชส.ระยอง/ข่าว …

3 พ.ย. 2555 นาย ประหยัด เข่งค้า หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด กล่าวว่า เนื่องจากในช่วงนี้กำลังเริ่มมีอากาศเย็น ประกอบกับบางช่วง มีลมแรง จากสภาพอากาศดังกล่าวอาจส่งผลต่อสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะโรคทางเดินหายใจในสัตว์ปีก เกษตรกรควรหาผ้าหรือฉากกั้นโรงเรือนให้มิดชิด อันเป็นอีกทางหนึ่งในการป้องกันไม่ให้สัตว์เลี้ยงป่วย จากภาวะลมแรงในช่วงนี้ หากพบสัตว์ป่วยตายผิดปกติ มีอาการคล้ายโรคไข้หวัดนก ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเข้าดำเนินกาตรวจสอบทันที ทั้งนี้ ในส่วนของโค และกระบือ โดยเฉพาะโคนมเกษตรกรควรระวังปัญหาจากโรคพยาธิในเลือด ในกลุ่มอนาพลาสไมซิส, ทรัฟฟาโนโซม และกลุ่มมานีเซีย ซึ่งจะส่งผลกระทบทำให้เกิดโรคโลหิตจางในโคนม ทำให้สัตว์เลี้ยงอาจเสียชีวิตได้ในเวลาเพียง 1 – 2 วัน วิธีป้องกันก็คือระวังในเรื่องของอากาศเย็นเช่นกัน ทั้งนี้หากเกษตรกรพบสัตว์เลี้ยงเจ็บป่วย สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานปศุสัตว์ในพื้นที่ เพื่อทางสำนักงานฯจะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ทำการตรวจและรักษาต่อไป/...ส.ปชส.ตราด

นายบรรหาร ศิลปอาชา ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกรมการข้าว พร้อมด้วยนายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ กรมการข้าว บางเขน ว่า กรมการข้าว เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญของประเทศ เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่าข้าวเป็นสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทย แต่ปัจจุบันมีผู้ผลิตจากหลายชาติเข้ามา แบ่งสัดส่วนทางการตลาดและเป็นที่น่าจับตามอง เช่น เวียดนามและพม่า กรมการข้าวจึงต้องเป็นหลักในการเร่งพัฒนาด้านข้าวทั้งระบบควบคู่ไปกับการวิเคราะห์เปรียบเทียบประเทศคู่แข่งขัน ประการสำคัญคือการผลักดันสนับสนุนให้มีการวิจัยด้านข้าวให้มากขึ้นและทันต่อการใช้ประโยชน์ โดยล่าสุดได้รับรายงานจากอธิบดีกรมการข้าวว่า ในเดือนมกราคม 2556 จะมีการรับรองข้าวเจ้าพันธุ์ กข49 ให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ชาวนาไทย ซึ่งมีประสิทธิภาพต้านทานและทนต่อการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้ดียิ่งขึ้นกว่าข้าวเจ้าพันธุ์ กข47 และ กข31 นอกจากนั้น ต้องเพิ่มการผลิตเมล็ดพันธุ์หลักและเมล็ดพันธุ์ขยายเพื่อรองรับ กับความต้องการของเกษตรกรทั้งในช่วงเวลาปกติและเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ไม่ว่าจะเป็นการเกิดภัยพิบัติหรือการระบาดของโรคพืชหรือแมลงต่างๆ ผ่านกลไกของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว (ศมข.) 23 แห่งทั่วประเทศ ส่วนประเด็นที่ว่าประเทศไทยจะยังคงอยู่ในฐานะผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกหรือไม่ จะต้องรอผลสรุปในเดือนธันวาคม 2555 ที่จะถึงนี้จึงจะได้คำตอบที่ชัดเจน เพื่อวางทิศทางในเรื่องดังกล่าวต่อไป / ด้านนายชวลิต……

วันพฤหัสบดีที่ 1 พ.ย.55 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ที่ บริเวณท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เทศบาลตำบลเกวียนหัก ร่วมกับชมรมกำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลเกวียนหัก จะจัดงานเทศกาล ดูปูแป้นชื่นชมธรรมชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2555 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลนตำบลเกวียนหักให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รู้จักอย่างแพร่หลาย สำหรับท่านใดที่สนใจจะลงเรือเที่ยวชมป่ายเลนมีค่าใช้จ่ายในการลงเรือคนละ 100 บาท หรือถ้าจะลงแพ หลังละ 2,000 บาท ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลเกวียนหัก หมายเลขโทรศัพท์ 039-362-268 ต่อ 15 หรือติดต่อจองเรือและแพได้ที่ ประธานกลุ่มเรือเล็ก หมายเลขโทรศัพท์ 089-935-7731 โดยงานเทศกาล ดูปูแป้นชื่นชมธรรมชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2555 จะจัดไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2555

เชิญร่วมงาน STAR OTOP FESTIVAL ครั้งยิ่งใหญ่ที่ระยอง นายมาโนช โอสถเจริญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง แจ้งว่า ด้วยสตาร์ไอที จังหวัดระยอง จัดงาน Star OTOP FESTIVAL ครั้งยิ่งใหญ่ที่ยกขบวนพาเหรดสินค้าโอทอป และอาหารหลากหลายเมนู ให้พี่น้องจังหวัดระยองเลือกช็อป เลือกชิม พร้อมรับของสัมมนาคุณและสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมา ย กิจกรรมดี ๆ อาทิ การแข่งขัน BARTENDY การแข่งขัน BARTENDAR ไม่จำกัดอายุ เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า ๑๐๐, ๐๐๐ บาท ระหว่างวันที่ ๒๖ ตุลาคม – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณชั้น ๑ สตาร์ไอทีและสตาร์เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ส.ปชส.ระยอง/ข่าว ……

Page 6 of 9First   Previous   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  Next   Last   

More Articles...
Page 6 of 2First   Previous   1  2  Next   Last   

ขอน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัยสงเสด็จสู่สรรคาลัย

   

จังหวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดตราด
กระทรวงมหาดไทย
ระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ
สงวนลิขสิทธ์โดย สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เบอร์ติดต่อ : 038-285001
  Terms Of Use  Privacy Statement
DotNetNuke® is copyright 2002-2560 by DotNetNuke Corporation