Search English (United States)  ไทย (ไทย)
25 พฤษภาคม 2560 ..:: หน้าแรก ::..   Login
 หน่วยงานของ สบจ.สป. Minimize

  
ความพึงพอใจต่อเว็ปไซต์

Submit Survey  View Results
Page 9 of 2First   Previous   Next   Last   

โดย  อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

                   "........... ถ้าเรามองว่า “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” จะช่วยแก้ปัญหาการกระจายรายได้ หรือการสร้างความเข้มแข็งให้แก่การผลิตรายย่อยและกลางแล้ว เราควรจะวางพื้นฐานกันอย่างไร เราจะต้องเข้าใจอะไรมากกว่าการสนับสนุนในเรื่องเฉพาะทางด้านเทคนิคการผลิต ........."

 

 วารสารเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ฉบับที่29 เดือน 1 มีนาคม 2554

 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตของผลิตภาพและประเภท
ของนวัตกรรม: กรณีศึกษาภาคการผลิตของประเทศไทย
(The Relationship between Productivity Growth and Types of Innovation:
Evidence from Thailand Manufacturing Firms)
ประวิทย์ เขมะสุนันท์
แคทธีรยา ธัญญะประเสริฐ

Page 9 of 9First   Previous   4  5  6  7  8  [9]  Next   Last   

More Articles...
Page 9 of 2First   Previous   Next   Last   

ขอน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัยสงเสด็จสู่สรรคาลัย

   

จังหวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดตราด
กระทรวงมหาดไทย
ระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ
สงวนลิขสิทธ์โดย สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เบอร์ติดต่อ : 038-285001
  Terms Of Use  Privacy Statement
DotNetNuke® is copyright 2002-2560 by DotNetNuke Corporation